PLAŽA ŽNJAN

Orijentacijska mapa sadržaja na platou Žnjan

PREUZMITE PDF OTVORITE U PUNOJ VELIČINI
  • Ugostiteljski objekti
  • Ormarići s ključem
  • Toalet
  • Zabavni sadržaji
  • Kulturne, komercijalne, zabavne i sportske priredbe
  • Snimanje komercijalnog programa i sadržaja
  • Fotografiranje
  • Ambulatna prodaja
  • Aquapark

i mnogi drugi sadržaji

ŽNJAN 2020.

PLAŽNI I PARKOVNI AMBIJENTI

Plavi ambijent 1
Plavi ambijent 2
Plavi ambijent 3
Zeleni ambijent 1
Zeleni ambijent 2
Zeleni ambijent 3

KONTAKT
091 4974003

091 6038418

Spalatum D.M.C. d.o.o.
Adresa: Kralja Zvonimira 14 (11.kat neboder Koteks)
Kontakt osoba: Marina Rančić
Tel: +385 21 585422
Mob: +385 91 4974003
E-mail: info@spalatum-dmc.hr