DOMESTIC SPLIT – SAJAM RUKOTVORINA I DOMAĆIH PROIZVODA
27.04.-01.05.2018. – SPLITSKA RIVA
1. SUDJELOVANJE NA SAJMU
Pravo sudjelovanja na sajmu imaju sve fizičke i pravne osobe čiji se izložbeno-prodajni program uklapa u koncepciju Sajma a koje su uredno popunile, ovjerile i dostavile DOMESTIC SPLIT 2018.-PRIJAVNICU ZA IZLAGAČE i Pravilnik.
2. UVJETI PRIJAVE I PLAĆANJA
Ispunjenu prijavu s podacima o izlagaču kao i ovaj pravilnik potpisan i ovjeren potrebno je poslati najkasnije do 14. travnja 2018. poštom, faksom ili e-mailom na adresu: SPALATUM DMC d.o.o. Kralja Zvonimira 14, 21000 SPLIT, ili na email: marija.stancin@spalatum-dmc.hr , fax: 021 585 423. Izlagači po primitku predračuna plaćaju kotizaciju u iznosu od 1.000,00 kn + pdv najkasnije do 20.04.2018. na žiro račun organizatora SPALATUM D.M.C. d.o.o. – IBAN HR4223300031153179082 – s naznakom KOTIZACIJA ZA DOMESTIC. Izlagači koji ne podmire navedeni iznos u naznačenom vremenu neće imati pravo sudjelovanja na Sajmu.
3. IZLOŽBENI PROSTOR
Izložbeni prostor na Obali Hrvatskog narodnog preporoda je štand dimenzija 2m2 i iznosi: 1.000,00 kuna + pdv.
Nije dozvoljeno korištenje dodatnih suncobrana s reklamama osim tenda ili paviljona u neutralnim bojama: (bijelo i svjetlo bež).
Organizator je dužan osigurati izlagaču priključak električne energije i rasvjetu štanda.
Postavljanje štanda održati će se prvog dana sajma u ranim jutarnjim satima zaključno do 9.00 sati kada svi štandovi moraju biti postavljeni.

 

POTPISIVANJEM OVOG PRAVILNIKA IZLAGAČ PRIHVAĆA SLJEDEĆE:
1. Po primitku predračuna sveukupnu uplatu izvršiti na žiro račun Organizatora u roku koji je odredio Organizator
2. Poštovati radno vrijeme sajma koje je svaki dan od 8.00 – 21.00 sat . U tom vremenu svi štandovi trebaju biti otvoreni i spremni svako jutro od 8.00 sati od prvog do zadnjeg dana Sajma.
3. Poštovati pravila o uređenju štanda i izložbenog prostora.
4. Izlagač odgovara za robu i osobne stvari za vrijeme službenog radnog vremena Sajma – izvan navedenog vremena Organizator je dužan osigurati zaštitarsku službu.
5. U slučaju kršenja pravnih propisa RH od strane izlagača, sankciju za navedene prekršaje i kaznu snosi isključivo izlagač. Ukoliko je izlagač obveznik fiskalizacije, Izlagač je u obvezi pridržavati se navedenih propisa te isključivo i odgovara za nepridržavanje istih.
6. Za proizvode za koje je potrebno imati sanitarne dozvole isti je dužan potrebne dozvole sam ishodovati i odgovara za eventualne propuste zbog neimanja istih. Za proizvode podložne kvarenju Izlagač je obavezan osigurati rashladnu vitrinu ili hladnjak.
7. U slučaju vremenskih nepogoda nastalih u toku dana trajanja Sajma Organizator nije dužan izvršiti Izlagaču povrat uplaćene kotizacije jer se radi o višoj sili.