DT Croatia (Dubrovnik Travel) je dokazano vodeći Hrvatski DMC (Destination
Management Company). DT nudi profesionalne MICE usluge na brojnim atraktivnim
destinacijama i lokalitetima za posebna događanja namjenjene ekskluzivnim grupama.
Nudimo širok raspon kvalitetnih logističkih rješenja za planiranje događanja –
sastanaka, team buildinga, insentiv programa i grupnih krstarenja. Osiguravamo
asistenciju s uslugama putovanja za grupe bilo koje veličine, uključujući prilagođene
izlete, transport i smještaj. Kao vaša preferirana receptivna agencija (DMC) u
Hrvatskoj, nudimo Vam sve prednosti našeg opsežnog znanja, stručnosti i resursa u
Hrvatskoj i Jugoistočnoj regiji Europe (S:E:E). DT se odlikuje kreativnošću u
organiziranju osiguravajući zadovoljstvo svih klijenata u našim prilagođenim i
uspješnim programima. Naš team visoko educiranih, višejezičnih i iskusnih mladih
stručnjaka odgovornih za pružanje inovativnih i učinkovitih rješenja, osigurava
ispunjavanje ciljeva i nadmašivanje očekivanja svakog pojedinog korisnika. O kojoj god
lokaciji, događanju, zabavi ili prigodi se radilo, “DT Croatia” će uvijek pružiti rješenja
vrijedna pamćenja i skrojena po vašim željama, u cijeloj Hrvatskoj i široj Jugoistočnoj
Europi.
Opis tvrtke (Engleski jezik) DT Croatia (Dubrovnik Travel) is the proven leading “Croatian DMC” (Destination
Management Company). DT offers professional MICE services with numerous
attractive locations and event venues for exclusive groups. A wide range of logistics for
event planning; meetings, team building, incentive programs and group cruise
solutions. Any group size is assisted with travel services, including custom excursions,
transportation and accommodation. As your preferred Incoming Agency, (DMC) in
Croatia, we offer you full advantage of our extensive knowledge, expertise and
resources in Croatia and the Southeast European (S.E.E.) region. DT has the creativity
to organize and ensure all clients enjoy a customized and successful program. Our
team of highly trained, multilingual and experienced young professionals are
responsible for providing innovative and cost effective solutions, ensuring that each
client’s individual objectives are met or surpassed. No matter what your preferred
venue, event, function or occasion may be, “DT Croatia” will always provide a
memorable, tailor-made solution in Croatia or southeast European region.
Click to edit this text…Adresa (Ulica, broj, Mjesto) Obala Stjepana Radića 25
Radno vrijeme: 08:30- 16:30
Email croatia@dt-croatia.com
Web adresa www.dt-croatia.com
Telefon 020/313 555