Prije dvadesetak godina u malenom, zapuštenom selu bez perspektivne
budućnosti, odlučili smo se za radikalan potez – napraviti atraktivnu,
nadaleko poznatu turističku destinaciju. Želja nam je bila očuvati uspomenu
o životu naših predaka, dočarati sliku o životu u miru i tišini, čarobnoj
netaknutoj prirodi i naravno iskonskoj seoskoj zabavi – derneku!!! I u tome
smo uspjeli. Uspjeli smo na jedinstven i originalan način pokazati svima
ljepotu tradicije i kulturne baštine, nekad nepoznata a danas prepoznate,
Dalmatinske zagore. Danas je ovo selo zaštićeni spomenik kulture RH i pod
strogim nadzorom konzervatorskog odjela u Trogiru.
Etno eko selo Škopljanci obiteljsko je imanje u čijem se središtu nalazi
dvadesetak starih, kamenih kuća od kojih je njih 12 u potpunosti obnovljeno
do najsitnijih detalja kako bi se sačuvao izvorni oblik, poštivajući tradiciju i
arhitekturu podneblja. Dvije dalmatinske konobe Tor i Izba, etnografski
muzej, muzej za bika, štrade, kušaonice, komin, pušnica… Pioniri smo
ruralnog turizma, a zahvaljujući Seoskoj Olimpijadi, borbama bikova,
Ivanjskim noćima, izboru za miss Dalmatinske zagore i najpoznatiji turistički
kompleks ove vrste u Hrvatskoj!!!
U neposrednoj blizini sela nalaze se prostrani travnati tereni koji su u
potpunosti infrastrukturno uređeni za jednodnevne izlete. U hladovini
Click to edit this text…
1stoljetne šume hrasta medunca, zaštićenog spomenika prirode RH, nalazi
se ograđena arena u kojoj se odigrava Seoska olimpijada te revija bikova,
uređena dječija igrališta, dva profesionalna zoga za balote osvjetljena
reflektorima te velika sala sa kapacitetom od 250 sjedećih mjesta uređena
također u našem prepoznatljivom, rustikalnom stilu.
Šetnju ovim prekrasnim krajolikom upotpunit će Vam posjet mini ZOO vrtu
domaćih životinja, a BIO vrt od dosadašnjih 400 proširujemo na površinu od
3000 metara kvadratnih te će zaživit će u punom sjaju 2016. godine.
Provedite svoje slobodno vrijeme u predivnim krajolicima, daleko od gradske
vreve i stresa, opustite se u kamenim dalmatinskim kućama i uživajte u
netaknutoj prirodi i toploj domaćoj atmosferi etno eko sela Škopljanci.
Opis tvrtke (Engleski jezik) Twenty years ago in a small, abandoned village with no promising future, we
opted for a radical move – make attractive, well-known tourist destination.
We wanted to preserve the memory of the life of our ancestors, conjure up a
picture of life in peace and quiet in magical unspoilt nature and of course a
real village party !!!
We did it in a unique and original way to show everyone the beauty of
tradition and cultural heritage, sometimes unknown and now well known
Dalmatian hinterland.
Today, this village is a protected monument of Croatia and under the strict
supervision of the Conservation Department in Trogir.
Ethno Village Škopljanci family’s estate in the center of which is twenty old,
stone houses of whom 12 fully restored to the smallest details in order to
preserve the original format, respecting tradition and architecture. Two
taverns Tor and Izba, Ethnographic Museum, Museum of bull, ”štrada”,
smokehouse… We are the pioneers of rural tourism, and thanks to the rural
Olympics, Bullfights, Mid- summer nights, beauty contest Miss of Dalmatian
hinterland and the most famous tourist complex of its kind in Croatia!!!
Near the village there is a spacious grassy grounds which are fully
equipped with infrastructure for day trips. In the shade of centuries-old
forests of oak, protected natural monument Croatia, there is a fenced arena
for Country Olympics and bull fights, decorated children’s playgrounds, two
professional ball for bowling with lights and a large hall with a capacity of
250 seats arranged also in our recognizable, rustic style.
Walk through this beautiful landscape will complement your visit to a mini
zoo of farm animals, BIO garden of the former 400 expanding the area of
3000 square meters and will start living in all its glory 2017. year.
Spend your time in the beautiful landscapes, away from the city noise and
stress, relax in a Dalmatian stone houses and enjoy the unspoiled nature
and warm home atmosphere in ethno-eco village Škopljanci.
Welcome!!!
Adresa (Ulica, broj, Mjesto) Ul. Nene Đirlić Lunića 57 – Radošić, 21202 Lećevica,
Radno vrijeme: Isključivo po prethodnoj najavi. Otvoreni tokom cijele godine.
Email info@radosic.com
Web adresa www.radosic.com
Telefon 021 805 777 / 098 173 33 33