Naziv i skraćeni nazi tvrtke: SPALATUM D.M.C. d.o.o. turistička agencija
Sjedište tvrtke. SPLIT, KRALJA ZVONIMIRA 14
OIB: 29898329453

Trgovački sud u Splitu. MBS 060311597
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 20.000,00 KUNA uplaćen u cijelosti.

Prezimena i najmanje jedno ime člana uprave društva osnivač:
GRAD SPLIT, OIB 78755598868, Obala kneza Branimira 17

Uprava društva:
Nadzorni odbor: predsjednica – Marija Kovačević, zamjenica – Katarina Šimundža Bešker, članica – Andrea Tomić, članica nadzornog odbora osoba ovlaštena za zastupanje: Ante Šunjić, direktor

SPLITSKA BANKA:
IBAN: HR4223300031153179082
ID KOD: HR-AB-21-06031159

Odluka o izradi procedure prisilne naplate