Polivalentna stomatološka ordinacija Ježina pacijentima, bez obzira na
životnu dob i prijašnje dentalno stanje, nudi gotovo sve stomatološke
usluge – od implantologije i ortodoncije do konzervativnog liječenja,
parodontoloških i kirurških zahvata. Kombiniranjem svih spomenutih
djelatnosti osiguravamo cjelokupno funkcionalno i estetsko zbrinjavanje
zubi naših pacijenata te im omogućujemo da kompletan dentalni rad obave
na jednome mjestu.
Opis tvrtke (Engleski jezik) The range of dental services offered by the Practice Dr. Ježina is extensive,
regardless of patients’ age and previous dental condition – from
implantology and orthodontics to conservative treatment, periodontology and
oral surgery. Our first-class service and a considerate approach ensure
both a functional and aesthetic treatment with an overall dental
rehabilitation, all in one place.
Adresa (Ulica, broj, Mjesto) Hrvojeva 10/I, 21000 Split
Radno vrijeme: Pon—pet
8 —20h
Email info@dental-care-croatia.com
Web adresa http://www.dental-care-croatia.com/
Telefon +385 21 360 270