Smokvina Travel je hrvatska turistička agencija koja pokriva širok spektar
aktivnosti i postala je priznati turistički brend u Splitu i Dalmaciji.
Dugogodišnje iskustvo, profesionalan pristup klijentima, kao i konkurentnim
cijenama u turističkim uslugama, stavili su Smokvinu Travel u visok položaju
na dalmatinskoj tržištu.
Mi pružamo širok spektar usluga osmišljenih kako bi se zadovoljile sve
vaše potrebe: smještaj, izleti, avio i trajektnih karata, morske ili kopnene
transfere, pomoć u organizaciji, planiranju putovanja i još mnogo toga …
Naša misija je vama pomoći s kreiranjem nezaboravnih itinerara tijekom
svog boravka u Splitu, odgovoriti na sva vaša pitanja i nedoumice, i dati
vam prijedloge, informacije i savjete.
Opis tvrtke (Engleski jezik) SmokvinaTravel is Croatian a travel agency that covers a broad spectrum of
activities and has become a recognized tourist brand in Split and Dalmatia.
Click to edit this text…
1Long-experience, professional and indvidual approach to clients, as well as
competitive prices in tourist service have put SmokvinaTravel in position on
the Dalmatian market.
We provide a wide range of services designed to meet all your needs:
accommodation, excursions, airline and ferry tickets, sea or mainland
transfers, help with the organization, trip planning and much more…
Our mission is to help you with creating unforgettable itinerary during your
stay in split, answer to all your questions and concerns, and give you
suggestions, information and advice.
Adresa (Ulica, broj, Mjesto) Majstora Jurja 13
Radno vrijeme: Pod – Petak 08:00 – 19:00
Sub 08:00 – 13:00
Email info@smokvina.hr
Web adresa www.smokvina.com
Telefon 021271040