U Splitu će se početkom turističke predsezone održati 3. FESTIVAL DESTINACIJE

 • SPALATUM EXPO 2017.

SPLITSKA RIVA / 20.04.2017. – 23.04. 2017.

Manifestacija koja će se ovu godinu održati prvi vikend nakon Uskrsa i na taj način obilježiti će početak turističke predsezone ima za cilj prezentaciju bogatstva turističke ponude šireg područja Splita kao turističke destinacije koja će se u 4 dana programa predstavljati na splitskoj rivi. Natjecateljski karakter projekta potiće kvalitetu turističkog proizvoda s ciljem poboljšanja turističke ponude destinacije. Projekt Sapalatum expo objedinjuje različite segmente turističke ponude što rezultira njihovom sinergijom te također znatno doprinosi kvaliteti turističke ponude destinacije.

Manifestacija će biti podijeljena u dva dijela:

 • Predstavljanje proizvođača suvenira iz cijele Hrvatske s natjecanjem u najoriginalnijem suveniru u više kategorija: umjetnički, uporabni, prehrambeni i etno suvenir.

 • Predstavljanje subjekata turističke ponude destinacije , turističkih zajednica, hotela, novih turističkih projekata, lokalnih gastronomija,restorana, nacionalnih parkova, parkova prirode, turističkih agencija – posebne kategorije novi proizvodi i novi sadržaji i atrakcije.

 • Prezentacija TURISTIČKIH ZAJEDNICA šireg područja destinacije koje može objediniti zajedničko predstavljanje više subjekata (sukladno potrebama ćemo u dogovoru sa sudionicima odrediti i potreban prostor za predstavljanje)

 • Kulturne i prirodne atrakcije, nacionalni parkovi, parkovi prirode

 • Ponuda restorana s autohtonom gastronomijom

 • Ponuda zdravstvenog turizma: privatne klinike, stomatološke ordinacije,ostali oblici ponude zdravstvenih usluga,wellnes, SPA i fitness, posebni programi.

 • Ponuda izleta i avanturističkih sadržaja za osmišljavanje aktivnog boravka gostiju

 • Ponuda sportskih i rekreativnih sadržaja sportskih klubova i udruga

 • Ponuda hotela i privatnog smještaja

 • Ponuda OPG – a i ruralnog turizma

 • Ponuda kulturnih događanja : kazališta, koncerti, muzeji , galerije

Svi zainteresirani za sudjelovanje na ovom jedinstvenom festivalu mogu se javiti na sljedeće kontakte najkasnije do 12. travnja 2017.