Putnička agencija Vagari nudi usluge smještaja u svim vrstama turističkih objekata.
Organizira turistička putovanja, transfere, izlete te pruža vodiče usluge.
Opis tvrtke (Engleski jezik) Travel agency Vagari offers accommodation in all kinds of tourist facilities. Organizes
tourist trips, transfers, tours and provides guides services.
Adresa (Ulica, broj, Mjesto) Podgorska 1, Split
Email vagari@vagari.hr
Web adresa www.vagari.hr
Telefon 021395574